Arkkitehtitoimisto Sami Vikström perustettiin vuonna 2004. Osakeyhtiömuotoiseksi Arkkitehtitoimisto Sami Vikström:in toiminta muuttui 2017, Arkkitehdit Gylling-Vikström Oy:n nimissä 2012-2015 tapahtuneen yhteistyön päätyttyä.

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström on rakennus- ja yhdyskuntasuunnitteluun keskittynyt suunnittelutoimisto. Sen projektien koko vaihtelee pientalosta kokonaisiin kaupunginosiin. Toimistolla on tarjota kokenut henkilöstö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vaativiksi sekä poikkeuksellisen vaativiksi määriteltyihin rakennus- ja pääsuunnittelutehtäviin.

Laadusta kertovat lukuisat kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailussa saavutetut palkinnot. Useissa näissä tehtävän erityishaaste on ollut sovittaa uudisrakentaminen paikan ominaispiirteisiin ja rakennushistoriallisiin arvoihin.

Toimiston perustaja on toiminut asuntosuunnittelun korkeakouluopettajana Teknillisessä korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa vuodesta 2005 lähtien.

Suunnittelu tähtää niin rakennusteknisesti kuin kulttuurisesti kestävään lopputulokseen: rakennus ei koskaan ole pelkkä ympäristöönsä sattumanvaraisesti liittyvä kappale tai koru. Emme vanno minkään yksittäisen ennalta määritellyn tyylin nimeen, vaan toimimme paikan ehdoilla, kunkin tilanteen tarjoamia mahdollisuuksia ja voimavaroja ennakkoluulottomasti hyödyntäen. Kokemuksemme mukaan tämä lähestymistapa takaa uniikin ja toimivan lopputuloksen, joka on sekä kokonaistaloudellinen että ekologisesti vastuullinen.

Suunnittelussa käytetään alan kehittyneintä tietomallinnustekniikkaa. ICT – mallien teossa noudatamme yleisiä tietomallivaatimuksia, YTV 2012.

Toimistolla on voimassa oleva suunnittelu- ja konsulttivastuuvakuutus If-vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä