Project Description

Europan 11 – Turku 

Ehdotus ”Garden State” voitti Turun Kaarningossa sijaitsevan alueen kansainvälisen suunnittelukilpailun. Tehtävänä oli suunnitella tiivis ja matala, kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja erityisesti nuorten perheiden tarpeita huomioiva yhteisöllinen asuinalue. Tavoitteena oli jakamistalouden periaatteisiin perustuva yhteisöllinen pientaloalue, jossa yhdistyy kaupunkimaisen ja maalaismaisen asumisen parhaat puolet. Aikaa kestävä, sopivassa määrin toistoa ja variaatioita sisältävä systemaattinen arkkitehtuuri takaa myös taloudellisen toteutuskelpoisuuden. Kilpailun ratkettua suunnittelua jatkettiin, ja tämän pohjalta laadittiin asemakaavaluonnos.  

Tilaaja: Turun Kaupunki 

Laajuus: n 15 000 kem2 

Tekijä: Sami Vikström 

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström