Project Description

Helsinki Townhouse

Suunnitelma osallistui Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa sijaitsevien korttelialueiden suunnittelusta järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun, ja sijoittui yläluokkaan. Tavoitteena oli löytää Helsingin kaupunkikuvaan sopivia ja joustavasti erilaisia toteutusmuotoja sallivia townhouse -ratkaisuja.

Järjestäjä: Helsingin Kaupunki

Laajuus: n 15 000 kem2

Tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström