Project Description

Kaarningon asuinalue

Kansainvälisen suunnittelukilpailun voitto johti toimeksiantoon, jossa Arkkitehtitoimisto Sami Vikström laati viitesuunnitelman asemakaavaluonnosta varten. Kilpailuvaiheesta muuttuneet liikenteelliset reunaehdot edellyttivät isojakin muutoksia rakennusten sijoitteluun, mutta kilpailuehdotuksen keskeiset ideat ja strategiset linjat säilyivät myös uudessa suunnitelmassa.

Tilaaja: Turun Kaupunki

Laajuus: n 15 000 kem2

Tekijä: Sami Vikström

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström