Project Description

Kankaan sydänkorttelit

Ehdotuksemme sai toisen palkinnon yleisessä arkkitehtuurikilpailussa, jossa haettiin Kankaan alueen itäosan asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi kaavarunkosuunnitelmaa. Suunnitelman tuli sisältää hybridirakentamista eli toimintojen sekoittamista sekä kortteli- että rakennustasolla. Tärkeä huomioitava asia oli myös alueen historia ja sen olevan teollisuusarkkitehtuurin kytkeminen luontevaksi osaksi paikan ajallisia kerrostumia. Asuinkorttelit liittyvät toisiinsa taloyhtiöiden välisin rasitesopimuksin perustettujen yhteispihojen avulla: pihojen luonne vaihtelee niin toimintojen kuin materiaalien osalta, urbaanin kivetystä vehreän puistomaiseen. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n kanssa.

Järjestäjä: Jyväskylän Kaupunki, Skanska

Laajuus: n 113 000 kem

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy