Project Description

Jyväskylän korkean rakentamisen visio

 Jyväskylän kaupungin tilaamassa rinnakkaistoimeksiannossa selvitettiin Jyväskylän keskustakortteleiden korkean rakentamisen mahdollisuuksia – ja ylipäänsä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia – kaupungin arvokkaat ominaispiirteet huomioiden. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota mm alueen kaupunkirakenteen historiaan ja sen kerroksellisuuteen, topografiaan, valaistusolosuhteisiin ja maisemarakenteisiin. Työssä on tutkittu myös asumisen ja työskentelyn (toimi- ja liiketilat) nivoutumista toisiinsa, sekä näiden mahdollisuuksia elävöittää katutilaa. Työ laadittiin yhdessä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n kanssa.

Tilaaja: Jyväskylän Kaupunki

Laajuus: n 236 000 kem

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy