Project Description

Kouvolan matkakeskuksen ja uuden uimahallin kehitysvisio

Suunnitelmassa tuli tutkia matkakeskuksen potentiaalia uuden uimahallin sijoituspaikkana. Ratkaisu toisi synergiaetuja matkakeskuksen eri toimijoiden välille. Suunnitelmassa  tonteille sijoittuvat uimahallin lisäksi hotelli ja liiketilarakennuksia. Uimahalli osana matkakeskuksen monipuolisia toimintoja mahdollistaa uusia asiakasvirtoja kaikille toimijoille. Rakennukset on kytketty elimellisesti toisiinsa myös sisäyhteyksien avulla. Hotelli sijoittuu alueen länsilaitaan luoden uuden kaupunkirakenteellisen maamerkin.

Työ laadittiin yhdessä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n kanssa.

Tilaaja: Kouvolan Kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Laajuus: n 26 900 kem2

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy