Project Description

Kouvolan Urheilupuiston ja Mielakan alueen kehittämissuunnitelma

Konsulttityön tavoitteena oli Kouvolan keskusta-alueen virkistys- ja liikunta-alueiden toiminnallisen konseptin kehittäminen ja tehostaminen, sekä liikunnan ja virkistyksen monimuotoisuuden lisääminen. Olennainen osa tehtävää oli tutkia Urheilupuiston reuna-alueiden täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä uusien liikuntaa palvelevien rakennusten sijoittamisen mahdollisuudet.

Työ laadittiin yhdessä WSP Finland Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n kanssa.

Tilaaja: Kouvolan Kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Laajuus: n 236 000 kem

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy, WSP Finland Oy