Project Description

Nurmon kaupunginosakeskus

Tehtävänä oli laatia Seinäjoen kaupunkiin liitetyn kunnan keskustaan lisärakentamisen suunnitelma, joka kasvattaa alueen vetovoimaa ja vahvistaa sen identiteettiä. Suunnitelmassa kehitettiin alueen sosiaalista kestävyyttä: toisaalta luomalla toiminnallisesti nykyistä monipuolisempaa korttelirakennetta, toisaalta kehittämällä julkisia ulkotiloja, niiden turvallisuutta ja niiden välisiä kulkuyhteyksiä.