Project Description

Saamelaiskulttuurikeskus

Senaatti-kiinteistöt järjesti avoimen kaksivaiheisen kilpailun rakennuksesta, joka tarjoaisi tilat saamelaiskulttuuriin liittyvälle toiminnalle, Saamelaiskäräjien hallinnolliselle toiminnalle sekä saamelaiselle opetus- ja tutkimustoiminnalle. Haluttiin rakennus, joka toiminnallisten ja taloudellisten reunaehtojen lisäksi sopeutuisi Ylä-Lapin erityisiin luonto-, maisema- ja ilmasto-olosuhteisiin, tavoittelisi ekologisesti mielekästä rakennustapaa sekä heijastaisi paikallisuutta ja ennen kaikkea saamelaisenkulttuuriperinteen omaleimaisuutta. Ehdotus ”Varpu” valittiin kuuden finalistin joukkoon ja se palkittiin lunastuksella.

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Laajuus: n 4600 kem2

Tekijä: Sami Vikström

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström