Project Description

Suomalais- venäläinen koulu

 

Arkkitehtuurikutsukilpailun tavoitteena oli moderni, esikoulusta lukioon opetustilat tarjoava koulurakennus Helsingin Etelä- Kaarelaan. Koulun vuorovaikutteista oppimisympäristöä tukee monitila-ajattelu, joka perustuu vuorovaikutuksen ja keskittymisen asteisiin. Kompaktin rakennuksen arkkitehtuurissa ja tilaratkaisuissa painotettiin kustannustehokkuutta osana ympäristövastuullisuutta. Kolmeen rakennusmassaan jakautunut ratkaisu sovittaa kookkaan rakennuskokonaisuuden pienipiirteiseen pientaloympäristöön, ja rajaa samalla pihatiloja eri-ikäisille soveltuviin kokonaisuuksiin. Opetustilojen muuntojoustavuus on maksimoitu sijoittamalla tekniset ja vesieristetyt tilat mahdollisimman syvälle kunkin taloyksikön sisään. Tällöin tilamuutokset ja kulkuyhteydet ulkovyöhykkeellä sijaitsevien huonetilaryhmien välillä ovat helppoja. Luonnonvalon hyödyntämiseen sisätiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota. Jokainen oppimistori saa keskeisestä sijainnistaan huolimatta luonnonvaloa. Tämä on kussakin taloyksikössä saatu aikaan klerestorio- tyyppisellä ratkaisulla: ympäröivien opetustilojen yläpuolelle kohoava ikkunaseinä tuo valoa rungon keskiosaan oppimistoreille ja sisälasiseinien välityksellä myös sitä ympäröiviin opetustiloihin. Yhteistyökumppanina suunnittelussa toimi Parviainen Arkkitehdit Oy.

Tilaaja: Senaatti- kiinteistöt

Laajuus: n 8100 brm2

 

Tekijät: Sami Vikström, Jani Ristimäki

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Parviainen Arkkitehdit Oy