Project Description

Uusi Törnävä

Ehdotuksemme ”Piirit” sai jaetun voiton Törnävän sairaala-alueesta järjestetyssä asemakaavallisessa ideakilpailussa. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin. Kilpailun tavoitteena oli löytää vanhan sairaala-alueen rakennettuun ympäristöön suunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia asemakaavan muutos sekä toteuttaa täydennys- ja korjausrakentaminen ja viheralueiden ylläpito. Suunnitelmassa uudisrakennuksilla synnytetty uusi tilarakenne on vaihtelevan kokoisten mutta raameiltaan ja rajauksiltaan selkeiden piha-, tori- ja puistotilojen yhteenlomittumaa. Pihoilla on olennainen merkitys sosiaalisesti yhdistävinä tekijöinä, ja niihin on ohjelmoitu erilaisia funktioita ja eri tunnelmia: osa on oleskelua varten, osa pysäköintiä, ja osa tiiveimmillään sisäänkäyntipihoja.

 

 

Järjestäjä: Seinäjoen kaupunki, Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Uudisrakentamisen laajuus: n 40 000 kem2

Tekijä: Sami Vikström   Avustaja: Antti Kytönen

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström