Project Description

Törnävän sairaala-alueen uudiskorttelit

Tämä viitesuunnitelma tehtiin Seinäjoen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Törnävän sairaala-alueen täydennysrakentamisen mahdollistavan asemakaavan laatimista varten. Viitesuunnitelmassa huomioitiin erityisen tarkasti alueen luontoarvot, haastava topografia ja alueen kulttuurihistorialliset arvot.
Jokaisesta uudiskorttelista laadittiin alustavat luonnossuunnitelmat. Uudisrakentaminen toteutetaan suunnitelmissa pääosin 3-6-kerroksisten ja osin 2-kerroksisten rivitalojen, asuinkerrostalojen sekä näiden yhdistelmien muodossa. Tavoitteena on normaalia asuinlähiötä typologisesti ja toiminnallisesti monipuolisempi aluekokonaisuus, joka tarjoaa tilat myös paikalliselle koululle, liike- ja toimitiloille sekä liikunta- ja kulttuuripalveluille.

Tilaaja: Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piiri
Laajuus: 36 410 kem2
Arkkitehtisuunnittelu: Sami Vikström, Johan Lärka
tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy