Project Description

Yara Kotkaniemi

Ehdotus ”Idut” sai kolmannen palkinnon yleisessä arkkitehtikilpailussa. Kilpailun tarkoituksena oli hakea ehdotuksia yhtiön käytössä olevan Kotkaniemen kartanon koulutus- ja toimistorakennusten sekä virkistys- ja saunatilojen uudistamiseksi. Ehdotuksissa haluttiin lisäksi otettavan kantaa ko. rakennusten ympäristön maisemointiin sekä näkemyksiä siitä, miten pihapiirin muut talousrakennukset voidaan jatkossa saada vastaamaan uudistetun, alun perin navettana toimineen koulutuskeskuksen piirteitä. Alueen edustussaunatilat toteutettiin 2016 pohjautuen tämän kilpailuehdotuksen suunnitelmiin.

Alue sijaitsee Vihdissä ja on luonteeltaan arvokasta kulttuurimiljöötä.

Tilaaja: Yara Suomi Oy

Laajuus: n 2000 kem2

Tekijä: Sami Vikström

tekijänoikeus: Sami Vikström