Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n ja Ark-house-arkkitehtien yhdessä laatima ehdotus Jyväskylän Suvannon alueen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun palkittiin lunastuksella! Maisema-arkkitehtuurista vastasi Aino Landscaping Oy. Lue lisää suunnitelmastamme : valikoituja projekteja / asuntosuunnittelu