Project Description

Seminaarinmäen reuna-alueiden täydennysrakentamisen visio

Jyväskylän kaupungin tilaamassa rinnakkaistoimeksiannossa selvitettiin Jyväskylän Seminaarinmäen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Aluetta tutkittiin seuraavista näkökulmista:

-”Käyttöliittymät” alueelle: sisääntulokohdat ja niiden hahmottuminen: takapihoista etupihoiksi.

-Osa-alueiden erilaisten luonteiden tunnistaminen ja vahvistaminen kaupunkikuvassa: biotoopit, toiminnot, saavutettavuus

-Täydennysrakentamisen kaupunkikuvalliset ja sosiaaliset vaikutukset: ympärivuorokautinen elämä alueella, toimintojen sekoittuminen Työ laadittiin yhdessä Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy:n kanssa.

Tilaaja: Jyväskylän Kaupunki

Laajuus: n 236 000 kem

tekijänoikeus: Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy, Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy